PRIVACY VERKLARING

PRIVACY

Nicole Langen Fotografie vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina leg ik je uit leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb.

 

Artikel 1. Wie ben ik?

Nicole Langen Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te Slangenweg 6, 1251 RV Laren NH. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59885939. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die Nicole Langen Fotografie van je verwerkt, waarom, welke juridische grondslag Nicole Langen Fotografie heeft om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang Nicole Langen Fotografie deze gegevens zal bewaren.

Wanneer je contact met mij opneemt via mijn website vraag ik om jouw naam, telefoonnummer en emailadres. De gegevens die je invult op het contactformulier zijn tijdens de verzending versleuteld. En de verzending van deze gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats met mijn webhost. Antagonist BV, (SSL-certificaat). De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactaanvraag is beëindigd of de opdracht geheel is afgerond.

Bij het maken van een boeking verwerk ik je naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, leeftijd en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan jouw uitgerekende datum in geval van een newbornshoot en namen en leeftijden van jouw familieleden bij een gezinsshoot. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Bij boekingen vraag ik je ook een vragenlijst via een link in te vullen. In deze vragenlijst wordt daarbij gevraagd naar je voor en achternaam, e-mailadres, of je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en of je aangemeld wilt worden voor de nieuwsbrief.

Om jouw bestelling (albums, prints, wandproducten) te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, datum van de shoot en eventuele ontvangers van de producten tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.
Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social mediakanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s (indien je geen bezwaar hebt gemaakt) en eventueel jouw naam. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven via het aanvinken van de algemene voorwaarden. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, (eventuele) bedrijfsnaam, factuuradres, (eventuele) KvK nummer, e-mail, aankoopgeschiedenis en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, adresgegevens, productinhoud, reactietermijn en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Als je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief van Nicole Langen Fotografie, verwerk ik jouw naam en e-mail via Mailchimp. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven via de link bij de boeking. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief.

Om het plaatsen van reacties onder mijn blogs op de website en over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar op mijn website. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie of ik mijn bericht verwijder. Testimonials over mijn diensten met jouw naam en eventueel foto kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering.

Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren heb ik een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Mijn website trackt jouw surfgedrag op mijn site met Google Analytics en WP Statistics en ik ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en WordPress gebonden. De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browsers en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoeken worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen in de instellingen van je browser verwijderen.

Wil je op de website van Nicole Langen Fotografie niet gevolgd worden? Je kan dan bijvoorbeeld de browser plugin ‘’Ghostery’’ downloaden.

Artikel 3. Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw naam/adres/woonplaats/e-mailadres heb verkregen van een van mijn klanten die jou een cadeaubon aan wil bieden of via een collega fotograaf die (last-minute) vervanging zoekt.

Artikel 4. Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  • Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Nicole Langen Fotografie om jouw gegevens in te zien.
  • Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  • Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Nicole Langen Fotografie, kun jij bezwaar maken.
  • Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Nicole Langen Fotografie jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  • Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@nicolelangenfotografie.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5. Wie ontvangen jouw gegevens?

Nicole Langen Fotografie zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers (denk aan albumleveranciers), partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs (zoals bijvoorbeeld mijn boekhouder). Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6. Slotbepalingen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een versleutelde https-verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden op mijn computer. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan je een e-mail sturen naar info@nicolelangenfotografie.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Versie mei 2018

follow the stories@ insta
LONDON - PARISNICOLE LANGEN
FOTOGRAFIE

Professionele lifestyle fotografie - Laren